W kręgu neurolingwistycznych modeli percepcji języka i mowy. Wybrane propozycje i wstępne interpretacjeAbstrakt

This paper aims at presenting the evolution of neurolinguistic models and provides their review and summary. The author presents the traditional and modern models and reflects on the linguistic interpretation of the results of neurological experiments.
Key words: neurolinguistics, processing model, language function, neural network

Bresnan J.: A theory of grammatical representation. Department of Linguistics and Philosophy, MIT 1979.

Chomsky N.: Lectures on Government and Binding. The Pisa Lectures. Dordrecht, Foris 1981.

Friederici A.D.: The brain basis of language processing: From structure to function. “Physiological Reviews” 2011, Vol. 91 (4), p. 1357–1392.

Grabowska A.: Mózgowe mechanizmy komunikacji językowej z perspektywy metod neuroobrazowania. W: Język jako przedmiot badań psychologicznych. Psycholingwistyka ogólna i neurolingwistyka. Red. I. Kurcz, H. Okuniewska. Warszawa, Wydaw. SWPS „Academica” 2011, s. 308–347.

Grodzinsky Y., Santi A.: The battle for Broca’s region. “Trends in Cognitive Sciences” 2008, No. 12, p. 474–480.

Hagoort P.: On Broca, brain, and binding: a new framework. “Trends in Cognitive Sciences ” 2005, No. 9, p. 416–423.

Hickok G., Poeppel D.: The cortical organization of speech perception. “Nature Reviews Neuroscience” 2007, No. 8, p. 393–402.

Kądzielowa D.: Mowa i język na podstawie dysfunkcji ośrodkowego układu nerwowego. W: Język jako przedmiot badań psychologicznych. Psycholingwistyka ogólna i neurolingwistyka. Red. I. Kurcz, H. Okuniewska. Warszawa, Wydaw. SWPS „Academica” 2011, s. 295–397.

Lichtheim L.: On aphasia. “Brain” 1884, No. 7, p. 433–484.

Łuria A.R.: Podstawy neuropsychologii i neurolingwistyki. Warszawa, PWN 1976.

Marr D.: Vision: A Computational Investigation into the Human Representation and Processing of Visual Information. New York, Freeman 1982.

Mazurkiewicz‑Sokołowska J.: Transformacja i strategie wiązania w lingwistycznych badaniach eksperymentalnych. Kraków, Universitas 2006.

Okuniewska H.: Nowe propozycje rozumienia funkcjonalnej neuroanatomii mowy i języka. W: Język jako przedmiot badań psychologicznych. Psycholingwistyka ogólna i neurolingwistyka. Red. I. Kurcz, H. Okuniewska. Warszawa, Wydaw. SWPS „Academica” 2011, s. 348–376.

Panasiuk J.: Afazja a interakcja. Tekst – metaTekst – konTekst. Lublin, Wydaw. UMCS 2013.

Poeppel D., Embick D.: Defining the relation between linguistics and neuroscience. W: Twenty‑First century Psycholinguistics: Four Cornerstones. Ed. A. Cutler. Mahwah, Lawrence Erlbaum Associates 2005, p. 103–118.

Shalom D.B., Poeppel D.: Functional Anatomic Models of Language: Assembling the Pieces. “Neuroscientist” 2008, No. 14, p. 119–127.

Wernicke C.: Der aphasische Symptomencomplex. Berlin, Springer‑Verlag

Pobierz

Opublikowane : 2016-12-22


Nowak, T. (2016). W kręgu neurolingwistycznych modeli percepcji języka i mowy. Wybrane propozycje i wstępne interpretacje. Logopedia Silesiana, (5), 89-111. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/7269

Tomasz Nowak  tomasz.m.nowak@poczta.fm
Instytut Języka Polskiego, Uniwersytet Śląski w Katowicach