Znaczenie badania neuropsychologicznego w diagnozie pacjenta z otępieniemAbstrakt

The frequency of dementia is growing in today’s world. Most cases are of Alzheimer’s disease. One of the most significant factors in the process of early diagnosis is neuropsychological examination. The article discusses basic issues concerning making and interpreting neuropsychological evaluation with patients suffering from dementia.
Key words: Alzheimer’s disease, neuropsychological examination

Albiński R., Kleszczewska‑Albińska A., Bedyńska S.: Geriatryczna Skala Depresji (GDS) – trafność i rzetelność tego narzędzia – przegląd badań. „Psychiatria Polska” 2011, t. 45 (4), s. 555–562.

Beck A.T. et al.: An inventory for measuring depression. “Archives of General Psychiatry” 1961, No. 4, p. 561–571.

Benton A.L.: Revised Visual Retention Test: Clinical and experimental applications. 4th ed. New York, Psychological Corporation 1974.

Cummings J.L. et al.: The Neuropsychiatric Inventory. Comprehensive assessment of psychology in dementia. “Neurology” 1994, No. 44, p. 2308–2314.

Diagnostyka i leczenie otępień – Rekomendacje zespołu ekspertów Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego. Otwock, Polskie Tow. Alzheimerowskie, Medisfera 2012.

Dodrill C.B.: A neuropsychological battery for epilepsy. “Epilepsia” 1978, Vol. 19.

Folstein M.F., Folstein S.E., McHugh P.R.: „Mini‑mental state”. A practical method for grading the cognitive state of patients for the clinician. “Journal of Psychiatric Research” 1975, No. 12 (3), p. 189–198.

Fuh J.L., Wang S.J., Cummings J.L.: Neuropsychiatric profiles in patients with Alzheimer’s disease and vascular dementia. “Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry” 2005, No. 76, p. 1337–1341.

Gabryelewicz T.: Łagodne zaburzenia poznawcze. „Postępy Nauk Medycznych” 2011, nr 8, s. 688–691.

Galasko D. et al.: An inventory to assess activities of daily living for clinical trials in Alzheimer’s disease. “Alzheimer Disease and Associated Disorders” 1997, No. 11, p. 33–39.

Hughes C.P. et al.: A new clinical scale for the staging of dementia. “British Journal of Psychiatry” 1982, No. 104, p. 566–572.

Kowalska A.: Genetyka zespołów otępiennych. Część 3: podłoże molekularne wieloczynnikowego dziedziczenia postaci sporadycznej choroby Alzheimera. „Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej” 2009, nr 63, s. 577–582.

Krzymiński S.: Test rysowania zegara. „Postępy Psychiatrii i Neurologii” 1996, nr 4 (2), s. 21–30.

Leszek J.: Choroba Alzheimera. Obecny stan wiedzy, perspektywy terapeutyczne. „Polski Przegląd Neurologiczny” 2012, nr 8 (3), s. 101–106.

Lezak M.D. et al.: Neuropsychological Assessment. Oxford, University Press 2004.

Łucki W.: Zestaw prób do badania procesów poznawczych u pacjentów z uszkodzeniami mózgu. Warszawa, Pracownia Testów Psychologicznych 1995.

Morris J.C.: The Clinical Dementia Rating (CDR): Current version and scoring rules. “Neurology” 1993, No. 43, p. 2412–2414.

Olszewski H.: Otępienie czołowo‑skroniowe. Ujęcie neuropsychologiczne. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls 2008.

Piskunowicz M. et al.: Test fluencji słownej – zastosowanie w diagnostyce neuropsychologicznej. „Psychiatria Polska” 2013, t. 47, nr 3, s. 475–485.

Reitan R.M., Wolfson D.: The Halstead‑Reitan Neuropsychological Test Battery. Tucson, Neuropsychology Press 1985.

Rey A.: L’examen clinique en psychologie. Paris, Presses Universitaires de France 1964.

Sexton C.E. et al.: MRI correlates of episodic memory in Alzheimer’s disease, mild cognitive impairment and healthy aging. “Psychiatry Research” 2010, Vol. 30, No. 184 (1), p. 57–62.

Sivan A.B.: Test pamięci wzrokowej Bentona. Podręcznik. [Przeł. T. Klonowicz]. Warszawa, Pracownia Testów Psychologicznych 1996.

Sobów T. et al.: Sympozjum. Choroba Alzheimera. „Aktualności Neurologiczne” 2003, nr 3 (2), s. 89–120.

Sunderland T. et al.: Clock‑Drawing in Alzheimer’s Disease. A Novel Measure of Dementia Severity. “Journal of the American Geriatrics Society” 1989, No. 37, p. 725–729.

Wechsler D.: Manual for the Wechsler Adult Intelligence Scale, Revised. New York, Psychological Corporation 1981.

Pobierz

Opublikowane : 2016-12-22


Gorzkowska, A., & Patalong‑Ogiewa, M. (2016). Znaczenie badania neuropsychologicznego w diagnozie pacjenta z otępieniem. Logopedia Silesiana, (5), 152-166. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/7272

Agnieszka Gorzkowska  logopediasilesiana@us.edu.pl
Katedra Neurologii, Klinika Neurorehabilitacji, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. Kornela Gibińskiego, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 
Maja Patalong‑Ogiewa 
Oddział Neurologii, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. Kornela Gibińskiego, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach