Nieprawidłowa budowa aparatu mowy oraz opóźniony rozwój mowy u dzieci z izolowanymi postaciami kraniosynostozAbstrakt

Craniosynostosis is a congenial malformation caused by premature fusion of one or more cranial sutures, leading to abnormal shape of the skull. Non-syndromic craniosynostoses can result in developmental disorders, including speech acquisition delay. The authors have carried out neurologopaedic research on a group of 124 children aged 3 to 59 months of life. In these cases, causes of speech disorders are very complex. Additional research concerning speech and language development in school age children with craniosynostoses is essential.
Key Words: craniosynostosis, cranial sutures, speech disorders, neurodevelopmental disorders

Aldridge K. et al.: Central nervous system phenotypes in craniosynostosis. “Journal of Anatomy” 2002, No. 201 (1), p. 31–39.

Becker D.B.: Speech, cognitive, and behavioral outcomes in nonsyndromic craniosynostosis. “Plastic Reconstruction Surgery” 2005, No. 116 (2), p. 400–407.

The Clinical Management of Craniosynostosis. Eds. R. Hayward et al. London, Mac Keith Press 2004, p. 270–298.

Domżalska‑Popadiuk I.: Wpływ stanów chorobowych u noworodka na rozwój mowy. W: Biomedyczne podstawy logopedii. Red. S. Milewski, J. Kuczkowski, K. Kaczorowska‑Bray. Gdańsk, Harmonia Universalis 2014, s. 62–67.

Drake R.L., Vogl A.W., Mitchel A.W.M.: Gray. Anatomia. Podręcznik dla studentów. T. 3. Przeł. A. Andrzejczak‑Sobocińska et al. Wrocław, Elsevier Urban & Partner 2013, s. 22–38.

Kapp‑Simon K.A. et al.: Neurodevelopment of children with single suture craniosynostoses: a review. “Childs Nervous System” 2007, No. 23 (3), p. 269–281.

Korpilahti P., Saarinen P., Hukki J.: Deficient language acquisition in children with single suture craniosynostosis and deformational posterior plagiocephaly. “Childs Nervous System” 2012, No. 28 (3), p. 419–425.

Larysz D.: Ocena wyników leczenia izolowanych kraniosynostoz u dzieci z uwzględnieniem aspektów klinicznych, biomechanicznych oraz neurorozwojowych. Warszawa, Bel Studio 2013.

Larysz D.: Zaburzenia rozwoju mowy dzieci z nieprawidłowościami w budowie czaszki. „Logopedia Silesiana” 2012, t. 1, s. 47–60.

McCarthy J.G. et al.: Parameters of care for craniosynostoses. “Cleft Palate‑Craniofacial Journal” 2012, Vol. 49, No. 1, s. 1–24.

Ostapiuk B.: Dyslalia ankyloglosyjna. O krótkim wędzidełku języka, wadliwej wymowie i skuteczności terapii. Szczecin, Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2013.

Pluta‑Wojciechowska D.: Połykanie jako jedna z niewerbalnych czynności kompleksu ustno‑twarzowego. „Logopedia” 2009, t. 38, s. 119–147.

Sambor B.: Zaburzone wzorce połykania i pozycji spoczynkowej języka a budowa artykulacyjna głoskowych realizacji fonemów u osób dorosłych. „Logopedia” 2015, t. 43–44, s. 149–188.

Shipster C. et. al.: Speech, language, and cognitive development in children with isolated sagittal synostosis. “Developmental Medicine & Child Neurology” 2003, No. 45, p. 34–43.

Starr J.R.: Multicenter Study of Neurodevelopment in 3‑Year‑Old Children With and Without Single‑Suture Craniosynostosis. “Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine” 2012, No. 166 (6), p. 536–542.

Szeląg E.: Mózg a mowa. W: Podstawy neurologopedii. Podręcznik akademicki. Red. T. Gałkowski, E. Szeląg, G. Jastrzębowska. Opole, Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego 2005, s. 98–153.

Pobierz

Opublikowane : 2016-12-22


Rożek, A., & Larysz, D. (2016). Nieprawidłowa budowa aparatu mowy oraz opóźniony rozwój mowy u dzieci z izolowanymi postaciami kraniosynostoz. Logopedia Silesiana, (5), 217-226. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/7275

Agnieszka Rożek  logopediasilesiana@us.edu.pl
Centrum Leczenia Zaburzeń OUN i Wspierania Rozwoju Dzieci „Kangur” w Katowicach 
Dawid Larysz 
Zakład Radioterapii Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej‑Curie, Oddział w Gliwicach