Ocena płynności mówienia. Wezwanie do dialogu logopedów z inżynieramiAbstract

This article is a proposal to increase cooperation between speech therapists and engineers in the field of speech disfluencies assessment. It provides practical guidance on how to reach an agreement between representatives of the two groups. It discusses speech therapists’ and engineers’ skills that can be useful in achieving the goal of their cooperation, which is an immediate and objective assessment of speech disfluencies.
Key words: speech therapists, engineers, cooperation, speech disfluency

Adamczyk B.: Nowa metoda korekcji mowy u jąkających się przy pomocy sztucznego echa. „Otolaryngologia Polska” 1963, t. 17, s. 482–484.

Adamczyk B.: Zawartość tlenu i dwutlenku węgla w powietrzu wydychanym przez jąkającego się podczas mówienia. „Logopedia” 1992, t. 19, s. 5–8.

Adamczyk B. et al.: Próba badania współruchów u jąkających się przy użyciu czujnika drgań. „Logopedia” 1978, t. 13, s. 43–47.

Chęciek M.: Kwestionariusz Cooperów do Oceny Jąkania. Lublin, Fundacja Zaburzeń Mowy 1992.

Chia Ai O. et al.: Classification of speech dysfluencies with MFCC and LPCC feature. “Expert Systems with Applications” 2012, Vol. 39, p. 2157–2165.

Codello I.: „Komputerowe rozpoznawanie niepłynności mowy z zastosowaniem transformaty falkowej i sztucznych sieci neuronowych”. Rozprawa doktorska. Gliwice, Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Instytut Informatyki, 2014. http://delibra.bg.polsl.pl/Content/26034/r.pdf [data dostępu: 14.10.2016].

Czechowska‑Derkacz B.: Inżynierowie dźwięku i obrazu. „Sprawy nauki” 2003, t. 11, s. 7.

Grabias S.: Teoria zaburzeń mowy. Perspektywy badań, typologie zaburzeń, procedury postępowania logopedycznego. W: Logopedia. Teoria zaburzeń mowy. Podręcznik akademicki. Red. S. Grabias, Z.M. Kurkowski. Lublin, Wydaw. UMCS 2012, s. 15–71.

Kobus A. et al.: Speech Nonfluency Detection and Classification Based on Linear Prediction Coefficients and Neural Networks. “Journal of Medical Informatics & Technologies” 2010, Vol. 15, p. 135–144.

Kochanowski J.: Na zdrowie. W: Fraszki – Pieśni – Treny. Red. A. Pałac, A. Wiedemann. Kraków, Zielona Sowa 2000, s. 38.

Kuniszyk‑Jóźkowiak W.: Przetwarzanie sygnałów biomedycznych. Lublin, Wydaw. UMCS 2011.

Kurkowski Z.M.: Próba sylabowa do oceny niepłynności mówienia. Warszawa, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu 2003.

Mularzuk M. et al.: Program postępowania terapeutyczno‑rehabilitacyjnego wobec pacjentów jąkających się. „Nowa Audiofonologia” 2012, nr 1 (1), s. 94–99.

Oczadły J.: Pomoce i aparatura stosowane w logopedii. „Logopedia Silesiana”, 2013, t. 2, s. 188–195.

Szczurowska I., Kuniszyk‑Jóźkowiak W., Smołka E.: The application of Kohonen and Multilayer Perceptron network in the speech nonfluency analysis. “Archives of Acoustics” 2006, No. 31 (4), Supplement, p. 205–210.

Szczurowska I., Kuniszyk‑Jóźkowiak W., Smołka E.: Artificial neural networks in the disabled speech analysis. “Computer Recognition Systems (Advances in Soft Computing)” 2009, p. 347–354.

Szczurowska I., Kuniszyk‑Jóźkowiak W., Smołka E.: Detection of syllable repetition using two‑stage artificial neural networks “Polish Journal of Environmental Studies” 2008, Vol. 17, p. 462–466.

Tarkowski Z.: Kwestionariusz niepłynności mówienia i logofobii (diagnoza i terapia jąkania). Lublin, Orator 2001.

Woźniak T.: Niepłynność mówienia. W: Logopedia. Teoria zaburzeń mowy. Podręcznik akademicki. Red. S. Grabias, Z.M. Kurkowski. Lublin, Wydaw. UMCS 2012, s. 549–564.

Woźniak T.: Zaburzenia mowy w schizofrenii W: Logopedia. Teoria zaburzeń mowy. Podręcznik akademicki. Red. S. Grabias, Z.M. Kurkowski. Lublin, Wydaw. UMCS 2012, s. 645–677.


Published : 2016-12-20


WaryszakM. (2016). Ocena płynności mówienia. Wezwanie do dialogu logopedów z inżynierami. Logopedia Silesiana, (5), 259-272. Retrieved from https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/7278

Małgorzata Waryszak  logopediasilesiana@us.edu.pl
Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie‑Skłodowskiej w Lublinie Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

The Copyright Owners of the submitted texts grant the Reader the right to use the pdf documents under the provisions of the Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY SA). The user can copy and redistribute the material in any medium or format and remix, transform, and build upon the material for any purpose.

1. License

The University of Silesia Press provides immediate open access to journal’s content under the Creative Commons BY-SA 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Authors who publish with this journal retain all copyrights and agree to the terms of the above-mentioned CC BY-SA 4.0 license.

2. Author’s Warranties

The author warrants that the article is original, written by stated author/s, has not been published before, contains no unlawful statements, does not infringe the rights of others, is subject to copyright that is vested exclusively in the author and free of any third party rights, and that any necessary written permissions to quote from other sources have been obtained by the author/s.

If the article contains illustrative material (drawings, photos, graphs, maps), the author declares that the said works are of his authorship, they do not infringe the rights of the third party (including personal rights, i.a. the authorization to reproduce physical likeness) and the author holds exclusive proprietary copyrights. The author publishes the above works as part of the article under the licence "Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International".

ATTENTION! When the legal situation of the illustrative material has not been determined and the necessary consent has not been granted by the proprietary copyrights holders, the submitted material will not be accepted for editorial process. At the same time the author takes full responsibility for providing false data (this also regards covering the costs incurred by the University of Silesia Press and financial claims of the third party).

3. User Rights

Under the CC BY-SA 4.0 license, the users are free to share (copy, distribute and transmit the contribution) and adapt (remix, transform, and build upon the material) the article for any purpose, provided they attribute the contribution in the manner specified by the author or licensor.

4. Co-Authorship

If the article was prepared jointly with other authors, the signatory of this form warrants that he/she has been authorized by all co-authors to sign this agreement on their behalf, and agrees to inform his/her co-authors of the terms of this agreement.

I hereby declare that in the event of withdrawal of the text from the publishing process or submitting it to another publisher without agreement from the editorial office, I agree to cover all costs incurred by the University of Silesia in connection with my application.