Ocena płynności mówienia. Wezwanie do dialogu logopedów z inżynieramiAbstrakt

This article is a proposal to increase cooperation between speech therapists and engineers in the field of speech disfluencies assessment. It provides practical guidance on how to reach an agreement between representatives of the two groups. It discusses speech therapists’ and engineers’ skills that can be useful in achieving the goal of their cooperation, which is an immediate and objective assessment of speech disfluencies.
Key words: speech therapists, engineers, cooperation, speech disfluency

Adamczyk B.: Nowa metoda korekcji mowy u jąkających się przy pomocy sztucznego echa. „Otolaryngologia Polska” 1963, t. 17, s. 482–484.

Adamczyk B.: Zawartość tlenu i dwutlenku węgla w powietrzu wydychanym przez jąkającego się podczas mówienia. „Logopedia” 1992, t. 19, s. 5–8.

Adamczyk B. et al.: Próba badania współruchów u jąkających się przy użyciu czujnika drgań. „Logopedia” 1978, t. 13, s. 43–47.

Chęciek M.: Kwestionariusz Cooperów do Oceny Jąkania. Lublin, Fundacja Zaburzeń Mowy 1992.

Chia Ai O. et al.: Classification of speech dysfluencies with MFCC and LPCC feature. “Expert Systems with Applications” 2012, Vol. 39, p. 2157–2165.

Codello I.: „Komputerowe rozpoznawanie niepłynności mowy z zastosowaniem transformaty falkowej i sztucznych sieci neuronowych”. Rozprawa doktorska. Gliwice, Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Instytut Informatyki, 2014. http://delibra.bg.polsl.pl/Content/26034/r.pdf [data dostępu: 14.10.2016].

Czechowska‑Derkacz B.: Inżynierowie dźwięku i obrazu. „Sprawy nauki” 2003, t. 11, s. 7.

Grabias S.: Teoria zaburzeń mowy. Perspektywy badań, typologie zaburzeń, procedury postępowania logopedycznego. W: Logopedia. Teoria zaburzeń mowy. Podręcznik akademicki. Red. S. Grabias, Z.M. Kurkowski. Lublin, Wydaw. UMCS 2012, s. 15–71.

Kobus A. et al.: Speech Nonfluency Detection and Classification Based on Linear Prediction Coefficients and Neural Networks. “Journal of Medical Informatics & Technologies” 2010, Vol. 15, p. 135–144.

Kochanowski J.: Na zdrowie. W: Fraszki – Pieśni – Treny. Red. A. Pałac, A. Wiedemann. Kraków, Zielona Sowa 2000, s. 38.

Kuniszyk‑Jóźkowiak W.: Przetwarzanie sygnałów biomedycznych. Lublin, Wydaw. UMCS 2011.

Kurkowski Z.M.: Próba sylabowa do oceny niepłynności mówienia. Warszawa, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu 2003.

Mularzuk M. et al.: Program postępowania terapeutyczno‑rehabilitacyjnego wobec pacjentów jąkających się. „Nowa Audiofonologia” 2012, nr 1 (1), s. 94–99.

Oczadły J.: Pomoce i aparatura stosowane w logopedii. „Logopedia Silesiana”, 2013, t. 2, s. 188–195.

Szczurowska I., Kuniszyk‑Jóźkowiak W., Smołka E.: The application of Kohonen and Multilayer Perceptron network in the speech nonfluency analysis. “Archives of Acoustics” 2006, No. 31 (4), Supplement, p. 205–210.

Szczurowska I., Kuniszyk‑Jóźkowiak W., Smołka E.: Artificial neural networks in the disabled speech analysis. “Computer Recognition Systems (Advances in Soft Computing)” 2009, p. 347–354.

Szczurowska I., Kuniszyk‑Jóźkowiak W., Smołka E.: Detection of syllable repetition using two‑stage artificial neural networks “Polish Journal of Environmental Studies” 2008, Vol. 17, p. 462–466.

Tarkowski Z.: Kwestionariusz niepłynności mówienia i logofobii (diagnoza i terapia jąkania). Lublin, Orator 2001.

Woźniak T.: Niepłynność mówienia. W: Logopedia. Teoria zaburzeń mowy. Podręcznik akademicki. Red. S. Grabias, Z.M. Kurkowski. Lublin, Wydaw. UMCS 2012, s. 549–564.

Woźniak T.: Zaburzenia mowy w schizofrenii W: Logopedia. Teoria zaburzeń mowy. Podręcznik akademicki. Red. S. Grabias, Z.M. Kurkowski. Lublin, Wydaw. UMCS 2012, s. 645–677.

Pobierz

Opublikowane : 2016-12-20


Waryszak, M. (2016). Ocena płynności mówienia. Wezwanie do dialogu logopedów z inżynierami. Logopedia Silesiana, (5), 259-272. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/7278

Małgorzata Waryszak  logopediasilesiana@us.edu.pl
Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie‑Skłodowskiej w Lublinie