Subiektywna ocena poprawy jakości odbioru sygnałów akustycznych u pacjenta ze ślimakowym uszkodzeniem narządu słuchu po zastosowaniu specjalistycznych sprzętów protetycznych. Studium przypadkuAbstract

This work is dedicated to the assessment of the quality of acoustic signals reception and communications capabilities in a person with a profound bilateral cochlear hearing impairment, who changed the type of prosthesis in response to the deep deafness and the desire to improve the quality of sound perception. Rating was used to compare the user auditory satisfaction with both types of devices – hearing and cochlear implant.
Key words: hearing aid, cochlear implant, the results aids, hearing care profession

Burkey L.P., Lippy J.M., William H.: Use of a bone-anchored hearing aid for functional single-sided deafness. “Otolaryngology – Head and Neck Surgery” 2007, Vol. 137, Issue 3, p. 522–523.

Cox R.: Administracion and Application of the APHAB. “The Hearing Journal” 1997, Vol. 50, No. 4, p. 32–48.

Dalton D. et al.: The Impact of Hearing Loss on Quality of Life in Older Adults. “The Gerontologist” 2003, Vol. 43, No. 5, p. 661–668.

House W.F., Berliner K.J.: Cochlear implants: progress and perspectives. “Annals of Otology, Rhinology and Laryngology” 1982, Vol. 91, s. 1–125.

Kobosko J.: Aparat słuchowy – aspekty psychologiczne, społeczne i komunikacyjne. W: Młodzież głucha i słabosłysząca w rodzinie i otaczającym świecie. Idem. Warszawa, Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu „Usłyszeć Świat” 2009, s. 237–246.

Kruse E.: Some aspects of cochlear implantation in children. W: Rehabilitacja w otologii. Red. W. Szyfter, P. Dąbrowski. Poznań, Stowarzyszenie Naukowe „Lepiej Słyszeć”, Dział Wydawnictw Uczelnianych Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego 1999, s. 25–28.

Mocarska D.: „Jakość życia dzieci po zabiegu wszczepienia implantu ślimakowego”. Rozprawa doktorska, niepublikowana. Poznań 2009.

Pankowska A., Lorens A.: Rehabilitacja audiologiczna po wszczepieniu implantu ślimakowego. „Słyszę” 2006, nr 2, s. 30–34.

Skarżyński H., Szuchnik J., Muller-Malesińska M.: Implanty ślimakowe – rehabilitacja. Warszawa, Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Człowiek – Człowiekowi” 2004.

Skarżyński H. et al.: Preservation of residua hearing in children and post – lingually deafened adults after cochlear implantation, an initially study. “ORL. Journal for Oto-Rhino-Laryngology and its Related Specialties” 2002, Vol. 64, No. 4, p. 247–253.

Szkiełkowska A. et al.: Postępowanie u dzieci ze wszczepami ślimakowymi. „Otorynolaryngologia” 2008, t. 7, nr 3, s. 121–128.

Szymański M.: Zastosowanie aparatów słuchowych chorych z wszczepem ślimakowym. „Słuch” 2007, nr 4 (62), s. 1–4.

Wojewódzka D.: „Umiejętności słuchowe osób ogłuchłych zaopatrzonych w implanty ślimakowe lub aparaty słuchowe”. Rozprawa doktorska, niepublikowana. Warszawa 2009.


Published : 2016-12-20


CzyżA. (2016). Subiektywna ocena poprawy jakości odbioru sygnałów akustycznych u pacjenta ze ślimakowym uszkodzeniem narządu słuchu po zastosowaniu specjalistycznych sprzętów protetycznych. Studium przypadku. Logopedia Silesiana, (5), 295-308. Retrieved from https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/7280

Anna Czyż  anna.czyz@up.krakow.pl
Katedra Zastosowań Techniki w Diagnozie i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

The Copyright Owners of the submitted texts grant the Reader the right to use the pdf documents under the provisions of the Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY SA). The user can copy and redistribute the material in any medium or format and remix, transform, and build upon the material for any purpose.

1. License

The University of Silesia Press provides immediate open access to journal’s content under the Creative Commons BY-SA 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Authors who publish with this journal retain all copyrights and agree to the terms of the above-mentioned CC BY-SA 4.0 license.

2. Author’s Warranties

The author warrants that the article is original, written by stated author/s, has not been published before, contains no unlawful statements, does not infringe the rights of others, is subject to copyright that is vested exclusively in the author and free of any third party rights, and that any necessary written permissions to quote from other sources have been obtained by the author/s.

If the article contains illustrative material (drawings, photos, graphs, maps), the author declares that the said works are of his authorship, they do not infringe the rights of the third party (including personal rights, i.a. the authorization to reproduce physical likeness) and the author holds exclusive proprietary copyrights. The author publishes the above works as part of the article under the licence "Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International".

ATTENTION! When the legal situation of the illustrative material has not been determined and the necessary consent has not been granted by the proprietary copyrights holders, the submitted material will not be accepted for editorial process. At the same time the author takes full responsibility for providing false data (this also regards covering the costs incurred by the University of Silesia Press and financial claims of the third party).

3. User Rights

Under the CC BY-SA 4.0 license, the users are free to share (copy, distribute and transmit the contribution) and adapt (remix, transform, and build upon the material) the article for any purpose, provided they attribute the contribution in the manner specified by the author or licensor.

4. Co-Authorship

If the article was prepared jointly with other authors, the signatory of this form warrants that he/she has been authorized by all co-authors to sign this agreement on their behalf, and agrees to inform his/her co-authors of the terms of this agreement.

I hereby declare that in the event of withdrawal of the text from the publishing process or submitting it to another publisher without agreement from the editorial office, I agree to cover all costs incurred by the University of Silesia in connection with my application.