Subiektywna ocena poprawy jakości odbioru sygnałów akustycznych u pacjenta ze ślimakowym uszkodzeniem narządu słuchu po zastosowaniu specjalistycznych sprzętów protetycznych. Studium przypadkuAbstrakt

This work is dedicated to the assessment of the quality of acoustic signals reception and communications capabilities in a person with a profound bilateral cochlear hearing impairment, who changed the type of prosthesis in response to the deep deafness and the desire to improve the quality of sound perception. Rating was used to compare the user auditory satisfaction with both types of devices – hearing and cochlear implant.
Key words: hearing aid, cochlear implant, the results aids, hearing care profession

Burkey L.P., Lippy J.M., William H.: Use of a bone-anchored hearing aid for functional single-sided deafness. “Otolaryngology – Head and Neck Surgery” 2007, Vol. 137, Issue 3, p. 522–523.

Cox R.: Administracion and Application of the APHAB. “The Hearing Journal” 1997, Vol. 50, No. 4, p. 32–48.

Dalton D. et al.: The Impact of Hearing Loss on Quality of Life in Older Adults. “The Gerontologist” 2003, Vol. 43, No. 5, p. 661–668.

House W.F., Berliner K.J.: Cochlear implants: progress and perspectives. “Annals of Otology, Rhinology and Laryngology” 1982, Vol. 91, s. 1–125.

Kobosko J.: Aparat słuchowy – aspekty psychologiczne, społeczne i komunikacyjne. W: Młodzież głucha i słabosłysząca w rodzinie i otaczającym świecie. Idem. Warszawa, Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu „Usłyszeć Świat” 2009, s. 237–246.

Kruse E.: Some aspects of cochlear implantation in children. W: Rehabilitacja w otologii. Red. W. Szyfter, P. Dąbrowski. Poznań, Stowarzyszenie Naukowe „Lepiej Słyszeć”, Dział Wydawnictw Uczelnianych Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego 1999, s. 25–28.

Mocarska D.: „Jakość życia dzieci po zabiegu wszczepienia implantu ślimakowego”. Rozprawa doktorska, niepublikowana. Poznań 2009.

Pankowska A., Lorens A.: Rehabilitacja audiologiczna po wszczepieniu implantu ślimakowego. „Słyszę” 2006, nr 2, s. 30–34.

Skarżyński H., Szuchnik J., Muller-Malesińska M.: Implanty ślimakowe – rehabilitacja. Warszawa, Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Człowiek – Człowiekowi” 2004.

Skarżyński H. et al.: Preservation of residua hearing in children and post – lingually deafened adults after cochlear implantation, an initially study. “ORL. Journal for Oto-Rhino-Laryngology and its Related Specialties” 2002, Vol. 64, No. 4, p. 247–253.

Szkiełkowska A. et al.: Postępowanie u dzieci ze wszczepami ślimakowymi. „Otorynolaryngologia” 2008, t. 7, nr 3, s. 121–128.

Szymański M.: Zastosowanie aparatów słuchowych chorych z wszczepem ślimakowym. „Słuch” 2007, nr 4 (62), s. 1–4.

Wojewódzka D.: „Umiejętności słuchowe osób ogłuchłych zaopatrzonych w implanty ślimakowe lub aparaty słuchowe”. Rozprawa doktorska, niepublikowana. Warszawa 2009.

Pobierz

Opublikowane : 2016-12-20


Czyż, A. (2016). Subiektywna ocena poprawy jakości odbioru sygnałów akustycznych u pacjenta ze ślimakowym uszkodzeniem narządu słuchu po zastosowaniu specjalistycznych sprzętów protetycznych. Studium przypadku. Logopedia Silesiana, (5), 295-308. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/7280

Anna Czyż  anna.czyz@up.krakow.pl
Katedra Zastosowań Techniki w Diagnozie i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie