Syndrom obcej ręki jako następstwo ukrwotocznienia udaru niedokrwiennego w obrębie prawej półkuli mózgu. Opis przypadkuAbstrakt

The Alien Hand Syndrome (AHS) is a relatively rare neurological disorder. Right side brain damages, especially right hemisphere stroke, can be a cause of AHS. Main symptoms include a feeling of alien hand, involuntary movements and personification of the limb. This syndrome usually coincides with unilateral neglect syndrome. While the body sense is impaired, the patient loses the ability to communicate and the holistic perception of the external environment. This event caused the AHS. Undoubtedly, individual therapy, consisting of physiotherapy, neuropsychologist therapy and speech therapy combined with stimulation of neuroplasticity, can improve the quality of patient’s life. This paper presents a case report of a 77-year-old patient who was hospitalized because of ischemic stroke and hemorrhagic transformation.
Key words: alien hand syndrome, right hemisphere ischemic stroke, hemorrhagic transformation, AHS therapy, unilateral neglect syndrome

Aglioti S., Peru A., Smania N.: Frames of references for mapping tactile stimuli in brain‑damages patients. “Journal of Cognitive Neuroscience” 1999, No. 11, p. 67–79.

Diagnoza neuropsychologiczna. Metodologia i metodyka. Red. A. Borkowska, E. Szepietowska. Lublin, Wydaw. UMCS 2000.

Gurański K., Słotwiński K., Podemski R.: Prozodia mowy w niedokrwiennym udarze mózgu. „Udar mózgu” 2008, nr 10 (2), s. 96–103.

Jóźwicka M., Głąbiński A.: Poszukiwanie biomarkerów zapalnych udaru niedokrwiennego mózgu. „Aktualności Neurologiczne” 2011, nr 11 (2), s. 106–110.

Kikkert M., Ribbers G., Koudstaal P.: Alien hand syndrome in stroke: case report of 2 cases and review of the literature. “Archives of Physical Medicine and Rehabilitation” 2006, No. 87, p. 728–732.

Koc‑Kozłowiec B.: Komunikowanie się chorych z afazją po udarze mózgu. „Udar mózgu” 2005, nr 7 (2), s. 66–70.

Kucharska‑Pietura K., Klimkowski M.: Perception of facial affect in chronic schizophrenia and right brain damage. “Acta Neurobiologica Experimentalis” 2002, No. 62, p. 33–34.

Kucharska‑Pietura K. et al.: The Perception of Emotional Chimeric Faces in Schizophrenia: Further Evidence of Right Hemisphere Dysfunction. „Neuropsychiatry, Neuropsychology & Behavioral Neurology” 2002, No. 15 (2), p. 72–78.

Laksminarayana K. et al.: The effect of spectral manipulations on the identification of affective and linguistic prosody. “Brain and Language” 2003, No. 84, p. 250–263.

Moro V., Zampini M., Aglioti S.: Changes in spatial position of hands modify tactile extinction but not disownership of contralesional hand in two right brain‑damaged patients. „Neurocase” 2004, No. 10, p. 437–443.

Pąchalska M.: Kompleksowy model rehabilitacji chorych z ogniskowym uszkodzeniem mózgu i afazją całkowitą. Kraków, Wydaw. AWF 1986.

Pooyania S., Mohr S., Gray S.: Alien hand syndrome: a case report and description to rehabilitation. “Disability and Rehabilitation” 2011, No. 33 (17–18), p. 1715–1718.

Prusiński A.: Wprowadzenie. Udar mózgu – jeden z czołowych problemów współczesnej medycyny. W: Niedokrwienne udary mózgu. Red. A. Prusiński et al. Bielsko‑Biała, Alfa Medica Press 1999, s. 9–24.

Smania N., Aglioti S.: Sensory and spatial components of somaeshtetic deficits following right brain damage. “Neurology” 1995, No. 45, p. 1725–1730.

Śpiewla Ł., Herzyk A.: Objawy pomijania połowiczego u pacjentów ze stronnym uszkodzeniem mózgu. W: Neuropsychologia kliniczna. Wybrane zagadnienia. Red. M. Klimkowski, A. Herzyk. Lublin, Wydaw. UMCS 1994, s. 75–89.

Wojtan A., Wojtan S.: Występowanie zespołu zaniedbywania połowiczego u chorych po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu. „Problemy pielęgniarstwa” 2009, nr 17 (4), s. 328–334.

Vignemont F. de: Habeas Corpus: The Sense of Ownership of One’s Own Body. „Mind & Language” 2007, No. 22 (4), s. 427–449.

Pobierz

Opublikowane : 2016-12-20


Gołyszny, M., Ludyga, T., Strach‑Sączewska, A., Lewicka, T., & Siuda, J. (2016). Syndrom obcej ręki jako następstwo ukrwotocznienia udaru niedokrwiennego w obrębie prawej półkuli mózgu. Opis przypadku. Logopedia Silesiana, (5), 330-336. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/7283

Miłosz Gołyszny  logopediasilesiana@us.edu.pl
Katedra Farmakologii, Śląski Uniwersytet Medyczny 
Tomasz Ludyga 
Katedra Farmakologii, Śląski Uniwersytet Medyczny 
Aleksandra Strach‑Sączewska 
Gliwickie Centrum Medyczne 
Tatiana Lewicka 
Katedra Neurologii, Śląski Uniwersytet Medyczny 
Joanna Siuda 
Katedra Neurologii, Śląski Uniwersytet Medyczny