Refleksje na temat terapii logopedycznej dziecka z podejrzeniem zespołu Landaua-KleffneraAbstrakt

The article gives an account of the course of a long-term speech therapy of a child with a suspected diagnosis of the Landau-Kleffner syndrome. The author provides the specifics of this boy’s speech and methods of work on improving its operation and communication. She proves that neither severe dysfunction nor late time of starting such an effective therapy precludes possible progress. She also notes that constant and systematic continuation of work on the development of child’s speech by parents at home largely contributes to the therapeutic success.
Key words: Landau-Kleffner syndrome, speech therapy, epilepsy, motor aphasia

Błeszyński J.: Analiza różnicowa wybranych zespołów zaburzeń autystycznych. Toruń, Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2010.

Cieszyńska‑Rożek J.: Kocham uczyć czytać. Poradnik dla rodziców i nauczycieli. Kraków, Wydaw. Edukacyjne 2006.

Paprocka J.: Zespół Landaua‑Kleffnera. „Forum Logopedyczne” 2008, nr 15, s. 35–38.

Żywot A., Bierońska E.: „Powtarzam, rozumiem, nazywam”. Program terapii dla dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej. Kraków, Wydaw. WiR 2010.

Pobierz

Opublikowane : 2016-12-20


Żywot, A. (2016). Refleksje na temat terapii logopedycznej dziecka z podejrzeniem zespołu Landaua-Kleffnera. Logopedia Silesiana, (5), 393-399. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/7286

Anna Żywot  logopediasilesiana@us.edu.pl
Poradnia Psychologiczno‑Pedagogiczna nr 3 w Krakowie