Praktyczna strona terapii neurologopedycznej osób dorosłychAbstrakt

The purpose of the study is to present some exercises which can be successfully implemented during the neurologopedic therapy of adults after neurological incidents. The therapy takes into account such factors as the age and involvement of the patients, which influence its effectiveness.
Key words: neurologopedic therapy, adult, aphasia, dysarthria

Cwietkowa L.S.: Perspektywy badań nad afazją: osobowość i język, wewnętrzny obraz afazji. Przeł. M. Sarnowski. W: Logopedia teoria i praktyka. Red. M. Młynarska, T. Smereka. Wrocław, A Linea 2005.

Domańska Ł., Borkowska A.R.: Podstawy neuropsychologii klinicznej. Lublin, Wydaw. UMCS 2008.

Grabias S.: Perspektywy opisu zaburzeń mowy. W: Zaburzenia mowy. Red. Idem. Lublin, Wydaw. UMCS 2001.

Ładyżyński A.: Siła rodziny – próba spojrzenia systemowego. W: Wieloaspektowość diagnozy i terapii logopedycznej. Red. K. Kokot. Wrocław, Atut 2012.

Maruszewski M.: Afazja. Zagadnienia teorii i terapii. Warszawa, PWN 1966.

Mirecka U.: Dysartria w aspekcie diagnostycznym – typologia zjawisk. W: Logopedia. Teoria zaburzeń mowy. Red. S. Grabias, M. Kurkowski. Lublin, Wydaw. UMCS 2014.

Panasiuk J.: Afazja a interakcja. Tekst – Metatekst – Kontekst. Lublin, Wydaw. UMCS 2013.

Panasiuk J.: Afazja – typologia zaburzenia. Interpretacja afazji z perspektywy interakcyjnej. W: Logopedia. Teoria zaburzeń mowy. Red. S. Grabias, M. Kurkowski. Lublin, Wydaw. UMCS 2014.

Pąchalska M.: Afazjologia. Warszawa, Wydaw. Naukowe PWN 2012.

Stelcer B.: Psychologiczne wyznaczniki skutecznego zmagania się z chorobą i niepełnosprawnością. W: Wielowymiarowość procesu rehabilitacji. Red. J. Rottermond. Kraków, Impuls 2007.

Styczek I.: Logopedia. Warszawa, PWN 1981.

Pruszewicz A.: Foniatria kliniczna. Warszawa, PZWL 1992.

Pobierz

Opublikowane : 2016-12-20


Polczyk, M. (2016). Praktyczna strona terapii neurologopedycznej osób dorosłych. Logopedia Silesiana, (5), 400-410. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/7287

Martyna Polczyk  logopediasilesiana@us.edu.pl
Miejskie Przedszkole nr 35 w Rudzie Śląskiej, Zespół Szkół i Pracy Pozaszkolnej w Świętochłowicach