„Imituję, więc jestem” – kilka uwag dotyczących kluczowego procesu w nabywaniu języka w świetle metody wideomodelowania Gemiini jako narzędzia wspomagającego rozwój mowyAbstrakt

“I Imitate, Therefore I Am” – A Few Remarks on the Key Process of Language Acquisition in the Light of the Gemiini Video Modelling Method as a Tool Supporting Speech Development
The article contains considerations on the importance of imitation in language development. The authoress puts forward the thesis that language deficits may be caused by the malfunction of human brain sensory systems. She also describes Gemiini Video Modelling Method as a proposal of a therapy designed to overcome these difficulties.
Key words: imitation, brain sensory system, brain motor system, mirror neurons, canonical neurons, sensory hypersensitivity, language development disorders, video modelling, Gemiini system

Blakemore S.‑J., Frith U.: Jak uczy się mózg. Przeł. R. Andruszko. Kraków, Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego 2008.

Gemiini: www.gemiini.org [data dostępu: 2.04.2017].

Grandin T., Panek R.: Mózg autystyczny. Podróż w głąb niezwykłych umysłów. Przeł. K. Mazurek.

Konsult. K. Wołoszyn, M. Hohol. Kraków, Copernicus Center Press 2016.

Hickok G.: Mit neuronów lustrzanych. Przeł. K. Cipora, A. Machniak. Kraków, Copernicus Center Press 2016.

Kwiatek Ł.: Neurony ostateczne. 15.08.2015. https://www.tygodnikpowszechny.pl/neurony‑ostateczne‑29642 [data dostępu: 2.04.2017].

Dog says mama and baby can’t [film]. https://www.youtube.com/watch?v=I_zW6APE1qQ [data dostępu: 2.04.2017].

Pobierz

Opublikowane : 2017-12-20


ŻywotA. (2017). „Imituję, więc jestem” – kilka uwag dotyczących kluczowego procesu w nabywaniu języka w świetle metody wideomodelowania Gemiini jako narzędzia wspomagającego rozwój mowy. Logopedia Silesiana, (6), 202-210. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/7312

Anna Żywot  logopediasilesiana@us.edu.pl
Poradnia Psychologiczno‑Pedagogiczna nr 3 w Krakowie