Głos w pracy pedagoga. Znaczenie, problemy i profilaktyka oraz propozycja ćwiczeń logopedycznychAbstract

Voice in Teacher’s Work. Significance, Issues, Prophylaxis and Proposal of Speech Therapy Exercises
Care for the vocal apparatus and ability to use it are prerequisites for maintaining its good condition for a long time. The article discusses issues related to the correct voice emission in the educator’s work and draws attention to the threats the voice is exposed to in this profession. The importance of preventive measures to avoid voice‑related problems and diseases among teachers has been demonstrated and logopaedic exercises have been proposed to allow this group of professionals to keep their voices and articulation apparatuses in good condition.
Key words: voice emission, voice hygiene, voice diseases, teacher, educator, speech therapy

Ćwiczenia aparatu artykulacyjnego. http://www.logopedia.net.pl/artykuly/65/cwiczenia‑aparatu‑artykulacyjnego.html [data dostępu: 11.02.2015].

Duraj‑Nowakowa K.: Nauczyciel. Kultura – osoba – zawód. Kielce, Mediator 2000.

Emisja głosu. http://www.staff.amu.edu.pl/~emisja/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=47 [data dostępu: 1.12.2014].

Kisiel M.: Emisja i higiena głosu w pracy dydaktyczno‑wychowawczej nauczyciela. Dąbrowa Górnicza, Wydaw. Wyższej Szkoły Biznesu 2012.

Łączkowska M.: Z zagadnień fizjologii, patologii i higieny głosu. „Logopedia” 1969, t. 8/9, s. 20–27.

Mielnik T.: Kultura pedagogiczna nauczycieli praktycznego nauczania zawodu. Lublin, Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie‑Skłodowskiej 1991.

Nalaskowski S.: Metody nauczania. Toruń, Wydaw. Adam Marszałek 1998.

Programy zdrowotne: http://www.programyzdrowotne.pl/programypowrotudopracy/glos/Programnaukiemisjigosu/Default.aspx [data dostępu: 1.12.2014].

Przybyla O.: Mówi się?! – fonetyka w kształceniu polonistycznym. „Język Polski w Szkole IV–VI” 2008/2009, nr 2, s. 28–39.

Śliwińska‑Kowalska M.: Głos narzędziem pracy. Poradnik dla nauczycieli. Łódź, Instytut Medycyny Pracy 1999.

Tarasiewicz B.: Mówię i śpiewam świadomie. Podręcznik do emisji głosu. Kraków, Universitas 2003.

Wolańska E.: Polszczyzna publiczna początku XXI wieku. Warszawa, Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN 2007.


Published : 2017-12-20


SytaA. (2017). Głos w pracy pedagoga. Znaczenie, problemy i profilaktyka oraz propozycja ćwiczeń logopedycznych. Logopedia Silesiana, (6), 269-279. Retrieved from https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/7316

Aneta Syta  aneta.syta@wp.pl
Zakład Logopedii i Emisji Głosu, Uniwersytet Warszawski Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

The Copyright Owners of the submitted texts grant the Reader the right to use the pdf documents under the provisions of the Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY SA). The user can copy and redistribute the material in any medium or format and remix, transform, and build upon the material for any purpose.

1. License

The University of Silesia Press provides immediate open access to journal’s content under the Creative Commons BY-SA 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Authors who publish with this journal retain all copyrights and agree to the terms of the above-mentioned CC BY-SA 4.0 license.

2. Author’s Warranties

The author warrants that the article is original, written by stated author/s, has not been published before, contains no unlawful statements, does not infringe the rights of others, is subject to copyright that is vested exclusively in the author and free of any third party rights, and that any necessary written permissions to quote from other sources have been obtained by the author/s.

If the article contains illustrative material (drawings, photos, graphs, maps), the author declares that the said works are of his authorship, they do not infringe the rights of the third party (including personal rights, i.a. the authorization to reproduce physical likeness) and the author holds exclusive proprietary copyrights. The author publishes the above works as part of the article under the licence "Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International".

ATTENTION! When the legal situation of the illustrative material has not been determined and the necessary consent has not been granted by the proprietary copyrights holders, the submitted material will not be accepted for editorial process. At the same time the author takes full responsibility for providing false data (this also regards covering the costs incurred by the University of Silesia Press and financial claims of the third party).

3. User Rights

Under the CC BY-SA 4.0 license, the users are free to share (copy, distribute and transmit the contribution) and adapt (remix, transform, and build upon the material) the article for any purpose, provided they attribute the contribution in the manner specified by the author or licensor.

4. Co-Authorship

If the article was prepared jointly with other authors, the signatory of this form warrants that he/she has been authorized by all co-authors to sign this agreement on their behalf, and agrees to inform his/her co-authors of the terms of this agreement.

I hereby declare that in the event of withdrawal of the text from the publishing process or submitting it to another publisher without agreement from the editorial office, I agree to cover all costs incurred by the University of Silesia in connection with my application.