Głos w pracy pedagoga. Znaczenie, problemy i profilaktyka oraz propozycja ćwiczeń logopedycznychAbstrakt

Voice in Teacher’s Work. Significance, Issues, Prophylaxis and Proposal of Speech Therapy Exercises
Care for the vocal apparatus and ability to use it are prerequisites for maintaining its good condition for a long time. The article discusses issues related to the correct voice emission in the educator’s work and draws attention to the threats the voice is exposed to in this profession. The importance of preventive measures to avoid voice‑related problems and diseases among teachers has been demonstrated and logopaedic exercises have been proposed to allow this group of professionals to keep their voices and articulation apparatuses in good condition.
Key words: voice emission, voice hygiene, voice diseases, teacher, educator, speech therapy

Ćwiczenia aparatu artykulacyjnego. http://www.logopedia.net.pl/artykuly/65/cwiczenia‑aparatu‑artykulacyjnego.html [data dostępu: 11.02.2015].

Duraj‑Nowakowa K.: Nauczyciel. Kultura – osoba – zawód. Kielce, Mediator 2000.

Emisja głosu. http://www.staff.amu.edu.pl/~emisja/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=47 [data dostępu: 1.12.2014].

Kisiel M.: Emisja i higiena głosu w pracy dydaktyczno‑wychowawczej nauczyciela. Dąbrowa Górnicza, Wydaw. Wyższej Szkoły Biznesu 2012.

Łączkowska M.: Z zagadnień fizjologii, patologii i higieny głosu. „Logopedia” 1969, t. 8/9, s. 20–27.

Mielnik T.: Kultura pedagogiczna nauczycieli praktycznego nauczania zawodu. Lublin, Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie‑Skłodowskiej 1991.

Nalaskowski S.: Metody nauczania. Toruń, Wydaw. Adam Marszałek 1998.

Programy zdrowotne: http://www.programyzdrowotne.pl/programypowrotudopracy/glos/Programnaukiemisjigosu/Default.aspx [data dostępu: 1.12.2014].

Przybyla O.: Mówi się?! – fonetyka w kształceniu polonistycznym. „Język Polski w Szkole IV–VI” 2008/2009, nr 2, s. 28–39.

Śliwińska‑Kowalska M.: Głos narzędziem pracy. Poradnik dla nauczycieli. Łódź, Instytut Medycyny Pracy 1999.

Tarasiewicz B.: Mówię i śpiewam świadomie. Podręcznik do emisji głosu. Kraków, Universitas 2003.

Wolańska E.: Polszczyzna publiczna początku XXI wieku. Warszawa, Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN 2007.

Pobierz

Opublikowane : 2017-12-20


SytaA. (2017). Głos w pracy pedagoga. Znaczenie, problemy i profilaktyka oraz propozycja ćwiczeń logopedycznych. Logopedia Silesiana, (6), 269-279. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/7316

Aneta Syta  aneta.syta@wp.pl
Zakład Logopedii i Emisji Głosu, Uniwersytet Warszawski