Gramatyka języka w komputerze mózgu i programie umysłu. W poszukiwaniu realnego cerebralnie i mentalnie modelu składni


Abstrakt

The author of the article tackles the problem of human language grammar from the point of view of several scientific disciplines: theoretical and mathematical linguistics, psycholinguistics, and neurolinguistics. The subject of the work is a grammar parser, and, especially, the limitations imposed on its structure and function by such factors as: the brain and the mind, the computer and the programme.


Słowa kluczowe

grammar; parser; psycholinguistics and neurolinguistics; heoretical and mathematical linguistics

Altmann, G.T.M. (2001). The language machine: Psycholinguistics in review. British Journal of Psychology, 92, 129–170.

Bever, T.G. (1970). The cognitive basis for linguistic structures. In: J.R. Hayes (Ed.), Cognition and the development of language (pp. 270–362). New York: Wiley.

Bever, T.G., Lackner, J.R., & Kirk, R. (1969). The underlying structure of sentences are the primary units of immediate speech processing. Perception and Psychophysics, 5, 225–231.

Blikle, A. (1971). Automaty i gramatyki. Wstęp do lingwistyki matematycznej. Warszawa: PWN.

Bobrowski, I. (1993). Językoznawstwo racjonalne. Z zagadnień teorii językoznawczej i metodologii opisów gramatycznych. Kraków: Wydaw. Instytutu Języka Polskiego PAN.

Bresnan, J. (Ed.). (1982). The mental representation of grammatical relations. Cambridge: M.I.T. Press.

Chomsky, N. (1956). Three models for the description of language. IRE Transactions on Information Theory, 2, 113–123.

Chomsky, N. (1957). Syntactic structures. The Hague: Mouton.

Chomsky, N. (1963). Formal properties of grammars. In: R.D. Luce, & E. Galanter (Eds.), Handbook of Mathematical Psychology. Vol. 2 (pp. 323–418). New York: Wiley.

Chomsky, N. (1965). Aspects of the theory of syntax. Cambridge: M.I.T. Press.

Chomsky, N. (1968). Language and mind. New York: Harcourt, Brace & World.

Chomsky, N. (1981). Lectures on Government and Binding. Dordrecht: Mouton.

Chomsky, N. (1995). The Minimalist Program. Cambridge: M.I.T. Press.

Fodor, J.A., & Frazier, L. (1980). Is the human sentence parsing mechanisman ATN? Cognition, 8, 417–459.

Fodor, J.A., & Garrett, M.F. (1966). Some reflections on competence and performance. In: J. Lyons, & R.J. Wales (Eds.), Psycholinguistic Papers (pp. 135–154). Edinburgh: Edinburgh University Press.

Fodor, J.A., & Garrett, M.F. (1967). Some syntactic determinants of sentential complexity. Perception and Psychophysics, 2, 289–296.

Fodor, J.A., Bever, T.G., & Garrett, M.F. (1974). The psychology of language: An introduction to psycholinguistics and generative grammar. New York: McGraw-Hill.

Fodor, J.A., Garrett, M.F., & Bever, T.G. (1968). Some syntactic determinants of sentential complexity, II: verb structure. Perception and Psychophysics, 3, 453–461.

Frazier, L. (1979). On comprehending sentences: Syntactic parsing strategies. Indiana: Indiana University Linguistics Club.

Frazier, L., & Clifton, Ch. (1996). Construal. Cambridge: M.I.T. Press.

Frazier, L., & Fodor, J.A. (1978). The sausage machine: a new two stage parsing model. Cognition, 6, 291–325.

Friederici, A.D. (2011). The brain basis of language processing: From structure to function. Physiological Reviews, 91(4), 1357–1392.

Gaifman, H. (1965). Dependency Systems and Phrase-Structure Systems. Information and Control, VIII, 304–337.

Garrett, M.F., Bever, T.G., & Fodor, J.A. (1966). The active use of Grammar in speech perception. Perception and Psychophysics, 1, 30–32.

Gazdar, G., Klein, E., Pullum, G., & Sag, S. (1985). Generalized Phrase Structure Grammar. Blackwell: Harvard University Press.

Gleason, J.B., & Ratner, N.B. (2005). Psycholingwistyka (J. Bobryk, tłum.). Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne.

Gorrell, P. (1995). Syntax and parsing. Cambridge: Cambridge University Press.

Greene, J. (1977). Psycholingwistyka. Chomsky a psychologia (J. Łaszcz, tłum.). Warszawa: PWN.

Hagoort, P. (2005). On Broca, brain, and binding: a new framework. Trends Cogn Sci, 9, 416–423.

Hickok, G., & Poeppel, D. (2007). The cortical organization of speech perception. Nat Rev Neurosci, 8, 393–402.

Hopcroft, J., Motwani, R., & Ullman, J. (2005). Wprowadzenie do teorii automatów, języków i obliczeń (B. Konikowska, tłum.). Warszawa: PWN.

Johnson, N.F. (1965). The psychological reality of phrase structure rules. Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior, IV, 469–475.

Johnson-Laird, P.N. (1996). Gramatyka a psychologia. W: Noama Chomsky’ego próba rewolucji naukowej. Antologia tekstów. T. 2: Generatywny program badań nad ludzkim umysłem (tłum. zbiorowe, s. 149–162). Warszawa: Wydaw. Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.

Kieraś, W. (2010). Schwyzertuutsch, Bambara i języki bezkontekstowe. Studia Semiotyczne, 27, 135–149.

Kimball, J. (1973). Seven principles of surface structure parsing in natural language. Cognition, 2, 15–47.

Kurcz, I., & Polkowska, A. (1990). Interakcyjne i autonomiczne przetwarzanie informacji językowych: na przykładzie procesu rozumienia tekstu czytanego na głos. Wrocław: Ossolineum.

Lely Van der, Heather, K.J., & Pinker, S. (2014). The Biological Basis of Language: Insight from Developmental Grammatical Impairments. Trends in cognitive sciences, 18, 586–595.

Levelt, W.J.M. (1970). A scalling approach to the study of syntactic relations. In: G.B. Flores d’Arcais, & W.J.M. Levelt (Eds.), Advances in Psycholinguistics (pp. 109–121). Nord-Holland: Pub. Co.

Marcus, G.F. (1980). A theory of syntactic recognition for natura language. Cambridge: M.I.T. Press.

Marr, D. (1982). Vision: A Computational Investigation into the Human Representation and Processing of Visual Information. New York: M.I.T. Press.

Mecner, P. (2005). Elementy gramatyki umysłu. Od struktur składniowych do minimalizmu. Kraków: Universitas.

Miller, G.A. (1962). Some psychological studies of Grammar. American Psychologist, 1, 748–762.

Miller, G.A., & Chomsky, N. (1963). Finitary models of language users. In: R.D. Luce, & E. Galanter (Eds.), Handbook of Mathematical Psychology. Vol. 2 (pp. 2–419). New York: Wiley.

Miller, G.A., & McKean, K. (1964). A chronometric study of some relations between sentences. Quarterly Journal of Experimental Psychology, 16, 297–308.

Mykowiecka, A. (2007). Inżynieria lingwistyczna. Komputerowe przetwarzanie tekstów w języku naturalnym. Warszawa: Wydaw. Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych.

Nowak, T. (2013). Językoznawstwo współczesne na tle koncepcji programów badawczych I. Lakatosa. Linguistica Copernicana, 2(10), 235–254.

Nowak, T. (2014). Modele lingwistyczne – ile i dla kogo? W: A. Moroz, P. Sobotka, & M. Żabowska (red.), Maiuscula linguistica. Studia in honorem Professori Matthia Grochowski sextuagesimo quinto dedicata (s. 339–354). Warszawa.

Poeppel, D., & Embick, D. (2005). Defining the relation between linguistics and neuroscience. In: A. Cutler (Ed.), Twenty-First century Psycholinguistics: Four Cornerstones (pp. 103–118). Mahwah: Routledge.

Pollard, C., & Sag, I.A. (1994). Head-driven Phrase Structure Grammar. Chicago: University of Chicago Press.

Pritchett, B.L. (1992). Grammatical competence and parsing performance. Chicago: University of Chicago Press.

Rączaszek-Leonardi, J. (2008). Metodologiczne podstawy współczesnej psycholingwistyki. W: P. Stalmaszczyk (red.), Metodologie językoznawstwa. Współczesne tendencje i kontrowersje (s. 236–251). Kraków: Lexis.

Savin, H., & Perchonock, E. (1965). Grammatical structure and the immediate recall of English sentences. Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior, 4, 348–353.

Shalom, D.B., & Poeppel, D. (2008). Functional Anatomic Models of Language: Assembling the Pieces. Neuroscientist, 14, 119–127.

Slobin, D.I. (1966). Grammatical transformations and sentence comprehension in childhood and adulthood. Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior, 5, 219–227.

Slobin, D.I. (1973). Cognitive prerequisites for the development of grammar. In: C.A. Ferguson, & D.I. Slobin (Eds.), Studies of Child Language Development (pp. 175–208). New York: Holt, Rinehart and Winston.

Townsend, D.J., & Bever, T.G. (2001). Sentence Comprehension: The Integration of Habits and Rules. Cambridge: M.I.T. Press.

Wanner, E. (1978). The parser’s architecture. In: F. Kessel (Ed.), The development of language and language researchers: Essays in honour of Roger Brown (pp. 155–179). Hillsdale: Psychology Press.

Wanner, E. (1980). The ATN and the sausage machine: Which one is baloney? Cognition, 8, 209–225.

Wanner, E., & Maratsos, M. (1978). An ATN approach to comprehension. In: M. Halle, J. Bresnan, & G.A. Miller (Eds.), Linguistic theory and psychological reality (pp. 119–137). Cambridge: M.I.T. Press.

Pobierz

Opublikowane : 2019-12-22


NowakT. (2019). Gramatyka języka w komputerze mózgu i programie umysłu. W poszukiwaniu realnego cerebralnie i mentalnie modelu składni. Logopedia Silesiana, (8), 71-93. https://doi.org/10.31261/LOGOPEDIASILESIANA.2019.08.05

Tomasz Nowak  logopediasilesiana@us.edu.pl
Wydział Humanistyczny, Instytut Językoznawstwa, Uniwersytet Śląski  Polska
https://orcid.org/0000-0001-6044-113X