Facilitated Communication in Autism. Case Study


Abstrakt

The article presents the case study of a sixteen-year-old girl with autism, who communicates by means of one of alternative and augmentative communication methods: Facilitated Communication, and the analysis of the results of working with the child. The theoretical part (two sections) presents the essence of interpersonal communication and focuses on the role of word in familiarizing oneself with the world. The paper also discusses relationships between disorders of cognitive functions and the development of communication skills in order to introduce Facilitated Communication as an alternative method of communication used among others by autistic persons.


American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Text revision. Washington, DC 2000.

Dennet, D.C. (1996). Kinds of Minds. Toward and Understanding of Consciousness. London: Basic Books.

Dunbar, D. (1996). Grooming, Gossip and the Evolution of Language. Cambridge: Harvard University Press.

Edelman, G. (1992). Bright air, brilliant fire of the Matter of the Mind. New York: Basic Books.

Facilitated Communication Institute: Facilitated Communication Training Standards, Syracuse 2000. Retrieved from: http://soeweb.syr.edu/thefci (access: 15.06.2014).

Gazzaninga, M.S. (2011). Who’s in charge? Free Will and the Science of the Brain. New York: Ecco.

Hickok, G. (2016). Mit neuronów lustrzanych. Kraków: Copernicus Center Press.

Kotapka-Minc, S. (2004). Funkcje poznawcze i ich zaburzenia. In: A. Szczudlik, M. Barcikowska, & P. Liberski (Eds.), Otępienie (pp. 11–22). Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Łasocha, A. (2006). Wprowadzenie do Metody Ułatwionej Komunikacji. In: M. Wroniszewska, M. Wroniszewski, & O. Frączak (Eds.), AUTICA. Materiały na temat autyzmu (no. 2, pp. 9–14). Warszawa.

Łuria, A.R. (1967). Zaburzenia wyższych czynności korowych wskutek ogniskowych uszkodzeń mózgu (A. Kowaliszyn, Trans.). Warszawa: PWN.

Minshew, N.J., & Keller, T.A. (2010). The nature of brain dysfunction in autism: Functional brain imagine studies. Current Opinion in Neurology, 23(2), 124–130.

Pisula, E. (1995). Autyzm i ułatwiona komunikacja. Nowiny Psychologiczne, 3, 33–34.

Przybyla, O. (2016). P rocesy przetwarzania s ensorycznego w s tymulowaniu rozwoju małego dziecka. In: K. Kaczorowska-Bray, & S. Milewski (Eds.), Wczesna interwencja logopedyczna (pp. 100–119). Gdańsk: Harmonia Universalis.

Rimland, B. (1991). Facilitated Communication reports generate heated controversy. Autism Research Review International, 5(1), 5.

Sacks, O. (1990). Zobaczyć głos. Poznań: Zysk i S-ka.

Schore, A.N. (1996). The experience-dependent maturation of a regulatory system in the orbital prefrontal cortex and the origin of developmental psychopathology. Develop Psychopathol, 8, 59–87.

Searle, J.R. (2004). Mind: A Brief Introduction. Oxford: Oxford Univesity Press.

Searle, J.R. (2010). Umysł. Krótkie wprowadzenie (J. Karłowski, Trans.). Poznań: Rebis.

Smith, M.D., & Belcher, R.G. Facilitated Communication and Autism. Separating fact from fiction. Retrieved from: www.csaac.org/pub-fac.htm (access: 14.09.2016).

Spence, S., Shapiro, D., & Zaidel E. (1996). The role of the right hemisphere in the physiological and cognitive components of emotional processing. Psychophysiol, 33, 112–122.

Temple, G. (2016). Mózg autystyczny. Podróż w głąb niezwykłych umysłów. Kraków: Copernicus Center Press.

Trzebiński, J. (2001). Narracja jako sposób rozumienia świata. In: B. Owczarek, Z. Mitosek, & W. Grajewski (Eds.), Praktyki opowiadania (pp. 87–125). Kraków: Universitas.


Opublikowane : 2019-12-22


PrzybylaO. (2019). Facilitated Communication in Autism. Case Study. Logopedia Silesiana, (8), 351-362. https://doi.org/10.31261/LOGOPEDIASILESIANA.2019.08.15

Olga Przybyla  logopediasilesiana@us.edu.pl
University of Silesia in Katowice Chair of Linguistic Didactics and Polish Literature, Speech Therapy Center  Polska
https://orcid.org/0000-0001-8924-3102