Diagnosis and Therapy of Respiratory and Phonatory Disorders in Dysartrhia. Case Studies


Abstrakt

This article presents the exemplary types of dysarthria with its characteristic respiration, phonation, and prosody disorders. The author examined the voice capabilities of three patients, aged 52, 74 and 81, respectively, described them, and composed short session programmes in voice therapy (comprised of three meetings) adapted to their individual needs. The author carried out the part of the therapy and then listed tendencies resurfacing during the exercises performed by the patients. Finally, the expected effects of further exercises (following previously applied methods) were presented.


Słowa kluczowe

dysarthria; respiration; phonation; voice modulation; neurologopaedic diagnosis and therapy

Gatkowska, I. (2012). Diagnoza dyzartrii u dorosłych w neurologii klinicznej. Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jastrzębowska, G. (2003). Dysartria, anartria. W: T. Gałkowski, & G. Jastrzębowska (red.), Logopedia. Pytania i odpowiedzi. T. 2 (s. 772–783). Opole: Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego.

Jauer-Niworowska, O. (2009). Dyzartria nabyta. Diagnoza logopedyczna i terapia osób dorosłych. Warszawa: Wydaw. Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Jauer-Niworowska, O., & Kwasiborska, J. (2015). Wskazówki do diagnozy różnicowej poszczególnych typów dyzartrii. Gliwice: Wydaw. Komlogo Piotr Gruba.

Mirecka, U. (2008). Standard postępowania logopedycznego w przypadku dyzartrii. Logopedia, 37, 235–242.

Mirecka, U. (2012). Dyzartria w aspekcie diagnostycznym – typologia zjawisk. W: S. Grabias, & M. Krukowski (red.), Logopedia. Teoria zaburzeń mowy (s. 527–545). Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Pruszewicz, A. (1992). Foniatria Kliniczna. Warszawa: Wydaw. Lekarskie PZWL.

Szkiełkowska, A. (2012). Klasyfikacja zaburzeń głosu. W: S. Grabias, & M. Kurkowski (red.), Logopedia. Teoria zaburzeń mowy (s. 185–193). Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Śliwińska-Kowalska, M., & Niebudek-Bogusz, E. (2009). Rehabilitacja zawodowych zaburzeń głosu. Poradnik dla nauczycieli. Łódź: Wydaw. Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera.

Walencik-Topiłko, A. (2009). Głos jako narzędzie. Materiały do ćwiczeń emisji głosu dla osób pracujących głosem i nad głosem. Gdańsk: Wydaw. Harmonia.

Wosik-Kawala, D. (2015). Podstawy emisji głosu. Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Pobierz

Opublikowane : 2019-12-22


SzewczykB. (2019). Diagnosis and Therapy of Respiratory and Phonatory Disorders in Dysartrhia. Case Studies. Logopedia Silesiana, (8), 400-434. https://doi.org/10.31261/LOGOPEDIASILESIANA.2019.08.17

Beata Szewczyk  logopediasilesiana@us.edu.pl
Przemysłowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Gdańsku  Polska
https://orcid.org/0000-0001-9052-2571