[1]
ŁobosA. 2013. Walory poznawcze, wychowawcze i terapeutyczne Śpiewnika dla dzieci Marii Konopnickiej – ich przydatność w pracy logopedycznej. Logopedia Silesiana. 2 (sty. 2013).