[1]
PrzybylaO. 2012. Wczesna stymulacja dzieci z podejrzeniem atypowego rozwoju mózgu. Studium przypadku. Logopedia Silesiana. 2 (sty. 2012).