[1]
KasicaB. 2012. Diagnoza i etapy rehabilitacji pacjenta po wszczepieniu implantatu ślimakowego. Logopedia Silesiana. 2 (sty. 2012).