[1]
Sacher-SzafrańskaK. 2012. Torowanie drogi rozwoju mowy poprzez rozwijanie sprawności komunikacyjnych dzieci dotkniętych zaburzeniami autystycznymi oraz nauczycieli i logopedów. Logopedia Silesiana. 2 (sty. 2012).