[1]
Stando-PawlikM. 2012. Program pracy terapeutycznej z dzieckiem z podejrzeniem ABD. Logopedia Silesiana. 2 (sty. 2012).