[1]
LewickaT. 2014. Aspekty diagnozy i terapii zaburzeń połykania w schorzeniach pozapiramidowych na przykładzie choroby Parkinsona. Logopedia Silesiana. 3 (Jan. 2014).