[1]
MinczakiewiczE.M. 2014. Muzyka i muzykowanie w pokonywaniu trudności komunikacyjnych i językowych u dzieci z diagnozą autyzmu. Logopedia Silesiana. 3 (Jan. 2014).