[1]
RożekA. and LaryszD. 2016. Nieprawidłowa budowa aparatu mowy oraz opóźniony rozwój mowy u dzieci z izolowanymi postaciami kraniosynostoz. Logopedia Silesiana. 5 (Dec. 2016), 217-226.