[1]
JęczeńU. and KrupaS. 2016. Wady wymowy oraz trudności w czytaniu i pisaniu u dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym. Logopedia Silesiana. 5 (Dec. 2016), 275-294.