[1]
CzyżA. 2016. Subiektywna ocena poprawy jakości odbioru sygnałów akustycznych u pacjenta ze ślimakowym uszkodzeniem narządu słuchu po zastosowaniu specjalistycznych sprzętów protetycznych. Studium przypadku. Logopedia Silesiana. 5 (Dec. 2016), 295-308.