[1]
Strach‑SączewskaA. 2016. Nawracające porażenie nerwu twarzowego w przebiegu zespołu Melkerssona‑Rosenthala. Studium przypadku. Logopedia Silesiana. 5 (Dec. 2016), 309-321.