[1]
GołysznyM., LudygaT., Strach‑SączewskaA., LewickaT. and SiudaJ. 2016. Syndrom obcej ręki jako następstwo ukrwotocznienia udaru niedokrwiennego w obrębie prawej półkuli mózgu. Opis przypadku. Logopedia Silesiana. 5 (Dec. 2016), 330-336.