[1]
WysockaM. and MackiewiczL. 2017. Odbiór emocji wyrażonych w prozodii u dzieci z uszkodzonym narządem słuchu. Logopedia Silesiana. 6 (Dec. 2017), 89-103.