[1]
Bury-KamińskaM. and GajdaA. 2017. Dwutorowe programowanie terapii logopedycznej z wykorzystaniem metod komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC). Logopedia Silesiana. 6 (Dec. 2017), 139-156.