[1]
KowalskaM. 2017. Diagnoza sprawności komunikacyjnej dorosłej osoby z niepełnosprawnością sprzężoną. Studium przypadku. Logopedia Silesiana. 6 (Dec. 2017), 189-201.