[1]
ChęciekM. i Kozłowska-StochS. 2018. Zastosowanie technik poznawczo-behawioralnych w leczeniu stanów logofobii. Studium przypadku. Logopedia Silesiana. 7 (grudz. 2018), 139-153.