[1]
CzyżA. i MichalczykA. 2018. Późna diagnoza niedosłuchu a jakość komunikacji i rozwoju psychospołecznego dziecka w wieku przedszkolnym. Studium przypadku. Logopedia Silesiana. 7 (grudz. 2018), 164-183.