[1]
PrzybylaO. i WonsJ. 2018. Zaburzenia językowe i komunikacyjne dziecka z zespołem Aspergera. Studium przypadku. Logopedia Silesiana. 7 (grudz. 2018), 226-254.