[1]
PanasiukJ. 2018. Recenzja: Alina Maciejewska: Analogia w języku i umyśle. Teoria „grup proporcjonalnych relacji” w badaniach nad kompetencją językową uczniów i studentów. Siedlce, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo- -Humanistycznego w Siedlcach, 2015, 364 stron. Logopedia Silesiana. 7 (Dec. 2018), 273-278.