[1]
NowakT. 2019. Parser gramatyczny i jego strategie poznawcze. Kilka uwag na temat syntaksy i percepcji. Logopedia Silesiana. 8 (grudz. 2019), 94-123. DOI:https://doi.org/10.31261/LOGOPEDIASILESIANA.2019.08.06.