[1]
BieńkowskaK., JedlińskaA., LipiecD. i Więcek-PoborczykI. 2019. Auditory Dyslalia and Articulation Disorders of Varying Aetiology in Children with Hearing Impairment. Logopedia Silesiana. 8 (grudz. 2019), 176-205. DOI:https://doi.org/10.31261/LOGOPEDIASILESIANA.2019.08.09.