[1]
KokotM. 2019. Kategoryzowanie u osób z afazją – badania z wykorzystaniem procedury DRM, czyli tworzenia się fałszywych wspomnień. Logopedia Silesiana. 8 (Dec. 2019), 242-273. DOI:https://doi.org/10.31261/LOGOPEDIASILESIANA.2019.08.12.