[1]
SzewczykB. 2019. Diagnosis and Therapy of Respiratory and Phonatory Disorders in Dysartrhia. Case Studies. Logopedia Silesiana. 8 (grudz. 2019), 400-434. DOI:https://doi.org/10.31261/LOGOPEDIASILESIANA.2019.08.17.