[1]
SytaA. 2019. Wybrane techniki kognitywne muzykoterapii neurologicznej w terapii afazji akustyczno-mnestycznej. Opis przypadku. Logopedia Silesiana. 8 (Dec. 2019), 487-513. DOI:https://doi.org/10.31261/LOGOPEDIASILESIANA.2019.08.20.