[1]
KlimkowskiM. 2019. Recenzja: Jolanta Panasiuk: Język a komunikacja w afazji. Lublin, Wydawnictwo UMCS 2019. Logopedia Silesiana. 8 (Dec. 2019), 517-518. DOI:https://doi.org/10.31261/LOGOPEDIASILESIANA.2019.08.21.