(1)
PrzybylaO. Badanie Opanowania Umiejętności Czytania Przez Uczniów Klas Czwartych Szkoły podstawowej. LS 2013.