(1)
SzewczykL. Księdza Stanisława Wilczewskiego Troska O Jakość Słowa (kaznodziejskiego). LS 2013.