(1)
ŁobosA. Walory Poznawcze, Wychowawcze I Terapeutyczne Śpiewnika Dla Dzieci Marii Konopnickiej – Ich Przydatność W Pracy Logopedycznej. LS 2013.