(1)
PrzybylaO. Wczesna Stymulacja Dzieci Z Podejrzeniem Atypowego Rozwoju Mózgu. Studium przypadku. LS 2012.