(1)
KasicaB. Diagnoza I Etapy Rehabilitacji Pacjenta Po Wszczepieniu Implantatu ślimakowego. LS 2012.