(1)
Sacher-SzafrańskaK. Torowanie Drogi Rozwoju Mowy Poprzez Rozwijanie Sprawności Komunikacyjnych dzieci Dotkniętych Zaburzeniami Autystycznymi oraz Nauczycieli I Logopedów. LS 2012.