(1)
RowleyD. O Rodzajach Pomocy Na Rzecz Osób Jąkających Się W Wielkiej Brytanii: Terapia I Grupy. LS 2012.