(1)
Stando-PawlikM. Program Pracy Terapeutycznej Z Dzieckiem Z Podejrzeniem ABD. LS 2012.