(1)
PanasiukJ. Zespół Zamknięcia W Diagnozie I Terapii Logopedycznej. LS 2014.