(1)
LewickaT. Aspekty Diagnozy I Terapii Zaburzeń Połykania W Schorzeniach Pozapiramidowych Na przykładzie Choroby Parkinsona. LS 2014.