(1)
MireckaU. Zaburzenia Dyzartryczne W Ocenie Własnej Osób Z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym. LS 2014.