(1)
MinczakiewiczE. M. Muzyka I Muzykowanie W Pokonywaniu Trudności Komunikacyjnych I Językowych u Dzieci Z Diagnozą Autyzmu. LS 2014.